CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG HOUSEDESIGN - A17 Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh- Di Động: 0908 15 79 38 - 093 739 5679 Trụ sở chính: HOUSEDSGN - Địa chỉ: A17 Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh - Phone: 0908 15 79 38
   Website: www.housedsgn.com.vn - www.housedsgn.com Email: housesdsgn@gmail.com - kientruchousedsgn@gmail.com
Chi nhánh 1: Chung cư Phan Xích Long, Hoa Cau, F. 7, Q. Phú Nhuận, Tp HCM
Hotline : 0908 15 79 38
Chi nhánh 2: Số 1 Dân Tộc, Phường Tân Thạnh, Quận Tân Phú, Tp HCM
Hotline : 090 240 3334

Hợp đồng tư vấn giám sát

 

  CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG HOUSEDSGN
Hotline: 090 815 79 38
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Số: TKNL------2014                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                  ---000---
 
HỢP ĐỒNG TƯ VẤN & GIÁM SÁT
THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
 
- Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4;
- Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội khóa XI;
- Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn Nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chiphí đầu tư xây dựng công trình;
- Căn cứ Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồngtrong hoạt động xây dựng;
Hôm nay,......ngày.......tháng.......năm  2014, chúng tôi các bên gồm có:
- BÊN A                                    : CHỦ ĐẦU TƯ
- Đại diện                                 :..................................................................................................................
- Địa chỉ                                   :..................................................................................................................
- BÊN B                                     : ĐƠN VỊ TƯ VẤN & THIẾT KẾ
- Tên doanh nghiệp                 : CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG HOUSEDSGN
- Người đại diện                       : Ông                                                 Chức vụ: Giám đốc
- Địa chỉ                                   : Lô F, Chung cư Phan Xích Long, Hoa Câu, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp HCM
- Điện thoại                              : 
- Fax                                        : 
- Mã số thuế                             :
- Tên Tài Khoản                       : 
- Số Tài Khoản                         :
 Hai bên thống nhất ký kết Hợp  nội dung công việc sau:
- Kiểm tra và giám sát quá trình nhà thầu thi công xây dựng công trình triển khai các công việc tại hiện trường phải phù hợp với bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn hiện hành.
- Nghiệm thu giai đoạn công việc trước khi cho nhà thầu triển khai công việc tiếp theo.1.2 Thiết kế kỹ thuật thi công, lập dự toán toàn bộ công trình (Giai đoạn 2).
- Phát hiện sai sót, bất hợp lý giữa thi công với thiết kế hoặc tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật thì phải yêu cầu nhà thầu sửa chữa khắc phục hoặc thông báo cho Chủ Đầu Tư.
- Phối hợp với chủ đầu tư và các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công xây dựng công trình.
- Hàng ngày báo cáo công việc, tiến độ thi công và những sai sót cần xử lý trong quá trình thi công
(Báo cáo bằng hình ảnh và thuyết minh gửi qua Email).
ĐIỀU 2. HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG
2.1 Chi phí giám sát:
Chi phí giám sát: .................................................................VND/Tháng.
Thời gian thi công phần thô tạm tính: 3 tháng
Giá trị hợp đồng tư vấn giám sát tạm tính là: ..............................................
Bằng chữ: ..............................................................................................
2.2 Hình thức thanh toán
2.2.1Đợt 1 : Thanh toán 30% tổng giá trị hợp đồng ngay sau ký kết hợp đồng
Tương ứng số tiền: ..................................................................................
Bằng chữ: ...............................................................................................
2.2.2 Các đợt thanh toán tiếp theo: Chủ Đầu Tư sẽ thanh toán chi phí giám sát cho nhà thầu vào ngày 30 hàng tháng. Số tiền thanh toán sẽ khấu trừ dần vào số tiền đã tạm ứng. Số thanh toán hàng tháng sau khi đã khấu trừ tạm ứng là: .................................................................
ĐIỀU 3. TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN:
3.1 Trách nhiệm của Bên A
- Cung cấp đầy đủ thông tin, chính xác các hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt và thông tin nhà thầu thi công
- Có trách nhiệm thanh toán đầy đủ cho Bên B theo đúng như nội dung Điều 2 của hợp đồng này
- Yêu cầu đơn vị thi công phối hợp với TVGS để xây dựng công trình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.
3.2 Trách nhiệm của Bên B
- Cử cán bộ kỹ thuật là kỹ sư xây dựng, kiến trúc sư có đủ năng lực chuyên môn, có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình đến làm công tác tư vấn giám sát tại công trình khi nhà thầu xây dựng thi công.
- Kiểm tra và giám sát quá trình nhà thầu thi công xây dựng công trình triển khai các công việc tại hiện trường phải phù hợp với bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn hiện hành.
- Nghiệm thu giai đoạn công việc trước khi cho nhà thầu triển khai công việc tiếp theo.
- Phát hiện sai sót, bất hợp lý giữa thi công với thiết kế hoặc tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật thì phải yêu cầu nhà thầu sửa chữa khắc phục hoặc thông báo cho Chủ Đầu Tư.
- Phối hợp với chủ đầu tư và các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công xây dựng công trình.
- Hàng ngày báo cáo công việc, tiến độ thi công và những sai sót cần xử lý trong quá trình thi công (Báo cáo bằng hình ảnh và thuyết minh gửi qua Email).
ĐIỀU 4. ĐIỀU KHOẢN NGOẠI TRỪ
Bên B sẽ không chịu trách nhiệm các nội dung sau đây:
- Thẩm định giá trị xây lắp
- Các trách nhiệm thiệt hại về tài sản và vật tư không do lỗi của tư vấn giám sát.
- Những công việc không có Bên B giám sát (Những công việc mà Bên B không ký biên bản nghiệm thu).
- Những tư vấn ngoài phạm vi chuyên môn của công ty
- Những thay đổi do Chủ đầu tư so với hồ sơ thiết kế ban đầu
ĐIỀU 5. ĐIỀU KHOẢN CHUNG
- Hai bên cùng cam kết sẽ thực hiện theo đúng các điều khoản minh thị trong hợp đồng. Nếu có tranh chấp thì hai bên sẽ cùng nhau thỏa thuận để đi đến thống nhất chung. Nếu thỏa thuận không đạt được sự thống nhất chung thì sự việc sẽ được giải quyết theo pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
- Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.
- Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký- Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký
  

 ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                       ĐẠI DIỆN BÊN B
  Chủ Đầu Tư                                                                                      Giám đốc

   ----------------------------                                                                  -----------------------
 
 
thiet ke nha
thiet ke nha thiet ke web display home nice design home thiet ke web tron goi thiet ke web gia re thiet ke web chat luong